ตรุษจีน 2566 เคลียร์ของไหว้ ไม่ให้เป็นขยะอาหาร ลดโลกร้อน

ตรุษจีน 2566 ชวนทุกคนมาตระหนักคุณค่าของอาหาร เพื่อให้เกิด Food Waste หรือ ขยะอาหาร เพื่อช่วยกันลดภาวะโลกร้อน

ในทุกๆ ปี อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนึ่งในต้นเหตุของปัญหาที่โลกกำลังเผชิญกับ สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง หรือ climate change อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารของในทุกวัน สำหรับ “วันไหว้ตรุษจีน 2566” ตรงกับวันที่ 21 มกราคม จึงขอเชิญชวนทุกคนมาตระหนักคุณค่าของอาหาร เพื่อให้เกิด Food Waste หรือ ขยะอาหาร

อาหารไทย

หนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน หากขยะอาหารเป็น 1 ประเทศ ประเทศนี้จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และไม่เพียงเท่านั้นมีอาหารจำนวนมากที่ถูกทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย แต่ในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีคนที่หิวโหยและต้องการเข้าถึงอาหารคุณภาพดี ตัวเลขที่น่าสนใจ ก็คือ มีผู้คนอีกกว่า 690 ล้านคนที่ขาคแคลนอาหาร ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากข้อมูลเดิมในปี 2561 อีก 10 ล้านคน

ข้อมูล Food Waste ของประเทศต่างๆ ช่วงตรุษจีน เฉพาะประเทศไทยปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ พบว่า มีขยะกว่า 27 ล้านตัน/วัน ส่วนใหญ่เป็นขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารและขยะอาหาร

เราทำอะไรได้บ้างเพื่อลดขยะอาหาร

1.เป็นส่วนหนึ่งของการลดปริมาณขยะอาหารด้วยการคิดก่อนซื้อ วางแผนแต่ละมื้อก่อนที่จะออกไปซื้อวัตถุดิบ
2.คิดค้นไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์เมนูต่างๆ จากวัตถุดิบที่ยังคงเหลือในตู้เย็น
3.เลี่ยงการกักตุนวัตถุดิบ
4.เลือกซื้อวัตถุดิบตามฤดูกาลที่ปลูกโดยเกษตรกรท้องถิ่น หรือตลาดเกษตรกร ชุมชนที่สนับสนุนเกษตรเชิงนิเวศ เป็นการเลี่ยงการสร้างอาหารเหลือทิ้งที่จะเกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตของเกษตรเชิงอุตสาหกรรม
5.แยกขยะอาหารออกจากขยะอื่น แล้วนำไปทำปุ๋ยให้กับต้นไม้