เบลารุสจัดชุมนุม ‘สัตว์เลี้ยง’ น่ารักน่าเอ็นดู

เบลารุสจัดชุมนุม ‘สัตว์เลี้ยง’ น่ารักน่าเอ็นดู

ส่องบรรยากาศบรรดาเจ้าของจูงสัตว์เลี้ยง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสุนัข เข้าร่วมงานชุมนุมสัตว์เลี้ยงในกรุงมินสก์ เมืองหลวงของเบลารุส

สัตว์เลี้ยง